Đập bản mặt Ka Nak - Tỉnh Gia Lai
Tuyến năng lượng - Thủy điện Hòa Phú
Nhà máy thủy điện Hủa Na
Xưởng phụ gia - Nhà máy xi măng Hạ Long
Thủy điện Sê San 3A
Nhà máy thủy điện Tả Trạch
Đăng kí nhận tin tức

Năng lực thi công

Thành tích

Hình ảnh hoạt động